FED „wydrukuje” 45 mld dolarów miesięczne

Ben Bernanke - szef FED przemawia na konferencji prasowej 12-12-2012

Ben Bernanke – szef FED przemawia na konferencji prasowej 12-12-2012

Dzisiaj Ben Bernanke ogłosił dalsze poluzowanie polityki monetarnej w USA. FED od początku 2013 roku będzie skupował obligacje rządowe za 45 miliardów dolarów miesięcznie, przy czym nie został ogłoszony termin czasowy zakończenia tej „operacji”. Bernanke powiedział jednak, że poluzowanie ilościowe będzie trwało dotąd, aż bezrobocie w Stanach Zjednoczonych nie spadnie poniżej 6,5% – obecnie wynosi 7,7% – lub inflacja nie wzrośnie powyżej 2,5%w ciągu kilku najbliższych lat. Dotyczy to także utrzymywania niskich stóp procentowych – 0,25% w skali roku.

W praktyce oznacza to, że pieniądze będą „drukowane” przez wiele miesięcy, może nawet rok lub dłużej. Rocznie daje to kwotę 540 miliardów dolarów. Do tego należy doliczyć 45 miliardów dolarów miesięcznie, które FED przeznacza na skup papierów wartościowych związanych z długiem hipotecznym oraz tzw. „Operacja Twist” – czyli zamiana krótkoterminowych obligacji na te z długim terminem „zapadalności”. „Operacja Twist” to 45 miliardów dolarów miesięczne. Program wygasa z końcem roku.

Licencja: Wikimedia Commons

Licencja: Wikimedia Commons