Chiny – Największa Potęga Handlowa Świata


Drapacze chmur - Szanghaj. Photo Credit: Wikimedia Commons

Drapacze chmur – Szanghaj. Photo Credit: Wikimedia Commons

Chiny prześcignęły Stany Zjednoczone w handlu międzynarodowym. Obroty zagraniczne Państwa Środka, rozumiane jako połączona wartość eksportu i importu przekroczyły w 2012 roku $3,87 biliona. USA pozostały w tyle z $3,82 biliona. Sytuacja jest jeszcze bardziej niekorzystna dla USA, bo  Chińczycy mają ponad $231 miliardów nadwyżki w handlu zagranicznym, a Stany Zjednoczone handlują z deficytem $727 miliardów.

Goldman Sachs Asset Management Chairman

Jim O’Neill – Goldman Sachs Asset Management Chairman

Zdaniem ekonomisty banku Goldman Sachs, Jima O’Neilla (twórcy strategii inwestycyjnej BRIC – Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) –  przy takim tempie rozwoju gospodarczego Chiny staną się niedługo największym handlowym partnerem Niemiec. Za kilka lat wartość wymiany handlowej Niemców z Chińczykami przewyższy obroty z Francją i W. Brytanią razem wziętych.

W historii nowożytnej Chiny były postrzegane jako wiodąca gospodarka świata za czasów dynastii mandżurskiej (dynastia Qing). W tym okresie miasta w Chinach były skupiskami drobnych warsztatów rzemieślniczych i małych przedsiębiorstw handlowych.

Waza z czasów dynastii Quing Muzeum Calouste Gulbenkian, Lizbona

Waza z czasów dynastii Qing. Muzeum Calouste Gulbenkian, Lizbona

Na dużą skalę wytwarzano wtedy poszukiwane w Europie dobra luksusowe: papier, dekoracyjną broń białą i palną, tkaniny jedwabne i bawełniane, także porcelanę, kosmetyki, modne wówczas w Europie wachlarze, parasole i instrumenty muzyczne. Jednak, w tamtym czasie Chińczycy nie skupiali się na handlu międzynarodowym. Wręcz przeciwnie –  ograniczali kontakty z cywilizacją europejską.

Cesarz Qianlong uprawiający kaligrafię

Cesarz Qianlong uprawiający kaligrafię. Wikimedia Commons.

W liście cesarza Chin Qianlonga z 1793 roku do króla Anglii Jerzego III czytamy – „Mamy wszystkie potrzebne rzeczy. Nie widzę żadnej wartości w przedmiotach dziwacznych czy wynalazkach i nie widzę też pożytecznego zastosowania w wyrobach z twojego kraju”.

Dzisiaj Chiny to  kraj o największym w świecie zapotrzebowaniu na energię elektryczną, największy rynek sprzedaży samochodów. Bank Centralny Chin ma największe rezerwy w obcych walutach i obligacjach innych państw.