W. Brytania największym partnerem gospodarczym Niemiec


BP

Photo: Wikimedia Commons

Pojawiające się w mediach wypowiedzi Brytyjczyków o chęci wystąpieniu z Unii Europejskiej zaczynają powoli „blednąć”. Ostatnie dane statystyczne opublikowane przez Bundsbank wskazują, że Wielka Brytania jest największym światowym partnerem Niemiec w przepływie towarów i usług.

KB

Takie sztuczki nie ze mną, Brunner. Zapominasz, z kim mówisz. Albo gadaj, o co ci chodzi, albo nie zawracaj mi głowy!

Dane za 9 miesięcy 2012 roku pokazują, że obroty obu państw w handlu zagranicznym przekroczyły 153 miliardy euro. Pierwszy raz w dziejach Niemcy i Zjednoczone Królestwo łączą tak bliskie więzi gospodarcze. Francja – dotychczasowy największy partner Niemiec zostaje w tyle ze 150 mld euro obrotu.

Opublikowane przez Niemców dane mogą być niepokojące dla pozostałych państw strefy euro. Obroty gospodarcze Niemiec z pozostałymi członkami bloku spadły z 42% w 2011 roku do zaledwie 37% w roku ubiegłym. Wyraźnie widać, że Niemcy gospodarczo „odsuwają się” od strefy euro w kierunku bardziej globalnej ekonomii.

Więcej na ten temat -> The Telegraph