„Insiderzy” w USA pesymistami. Sprzedają akcje


Martin Sheen i Michael Douglas - zdjęcie z filmu Wall Street

Martin Sheen i Michael Douglas – zdjęcie z filmu Wall Street

Osoby na kierowniczych stanowiskach w amerykańskich spółkach notowanych na giełdzie New York Stock Exchange sprzedają akcje firm, w których pracują. Takie wnioski można wyciągnąć z opublikowanego niedawno indeksu „Vickers Weekly Insider Report”. Indeks powstał, aby porównać liczbę akcji, które „insiderzy” sprzedają, do tych, które kupują. Obecnie relacja ta wynosi jak 6,67 do 1. Oznacza to, że kierownicy firm notowanych na giełdzie w Nowym Jorku na każde (prawie) siedem akcji, które sprzedali, kupili tylko jedną.

Dla porównania, indeks ten w połowie listopada, kiedy nastąpiło odbicie indeksów amerykańskich wynosił 1,54 do 1. Na początku października, kiedy zaczęły się spadki, relacja sprzedających do kupujących była wysoka, ale mniejsza niż obecnie i wynosiła 5,13 do 1.

„Insiderzy” nie zawsze mają rację. Czasami kupują/sprzedają akcje „własnych” przedsiębiorstw, a szeroki rynek podąża w przeciwnym kierunku. Jednak, jeśli teraz sprzedają, widocznie mają ku temu jakieś powody. Oni najlepiej znają kondycję finansową przedsiębiorstw, w których są pracownikami/współwłaścicielami.