Większość Brytyjczyków za wyjściem z UE


Royal Coat of Arms of the United Kingdom

Najnowszy sondaż przeprowadzony na zlecenie dziennika The Independent wskazuje, że 54% mieszkańców Wysp jest za wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale (zawsze jest jakieś „ale”) pod warunkiem, że Wielka Brytania zachowa dotychczasowe korzyści związane z handlem i przepływem kapitału z pozostałymi państwami bloku. Zwolennicy pozostania  w ramach Unii Europejskiej obawiają się, że organizacje na Wyspach, które są jej przeciwne mogą zebrać wystarczającą liczbę głosów do zwołania referendum w tej sprawie i faktycznie doprowadzić do wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych. Jednak ostrzegają – wyjście z Unii oznacza rezygnację z korzystnych więzi gospodarczych, swobodnego przepływu kapitału, towarów, osób. Poza tym, Brytyjczycy utracą możliwości wpływu na kształtowanie polityki gospodarczej i pozbawią się możliwości współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących wspólnych celów państw Starego Kontynentu.