Kontynuacja wzrostów na giełdach w USA?


Wydaje się, że zapoczątkowana tydzień temu fala wzrostowa na giełdach amerykańskich ma duże szanse kontynuacji. Inwestorzy opcyjni grają na zwyżkę akcji.

Widać to dobrze na wskaźniku Equity Put/Call Ratio, dokładnie na jego 21-okresowej średniej. W połowie listopada nastąpiła zmiana kierunku gry inwestorów grających na opcjach amerykańskich spółek. W tym czasie indeksy NASDAQ, S&P500 oraz DJIA zakończyły falę spadkową i zaczęło się dynamiczne odbicie, które może przerodzić się w dłuższy impuls wzrostowy, charakterystyczny dla końca roku. Jednak, aby tak się stało, indeks S&P 500 musi „solidnie” przebić strefę oporu 1395-1410 (strefa ta poprzednio w trakcie wzrostów była wsparciem). Póki ceny znajdują się poniżej 1410 punktów,  nadal jest duże zagrożenie powrotu do spadków na giełdach w USA.

Bardzo silne odbicie ma kształt litery V. Jak widać na wykresie indeksu S&P 500, poprzednie tego rodzaju odbicia kończyły się spadkami. Dlatego jest duże prawdopodobieństwo, że w najbliższych dniach może dojść do korekty ostatnich wzrostów.