Prawdopodobne odbicie. Prognoza na poniedziałek


Moje obliczenia wskazują, że w poniedziałek nastąpi odbicie na giełdach amerykańskich. Czasami obliczenia sprawdzają się dopiero po dwóch dniach, więc jeśli nie w poniedziałek, to we wtorek jeszcze bardziej wzrośnie prawdopodobieństwo odbicia.

Prognoza: w poniedziałek w pewnej części sesji kontrakty DOW i S&P 500 będą wzrastały w kierunku 1450 punktów na S&P.

Indeks S&P 500


Piątkowe spadki indeksu S&P 500 zatrzymały się na wsparciu 50 MA. Skoro do tej pory 50MA była silnym wsparciem, można oczekiwać, że podobnie będzie tym razem, do czasu aż zostanie gwałtownie przebita w dół.

Strategia: na kontraktach FW20 zająć długą pozycję jak najniżej to tylko będzie możliwe w ciągu dnia.
1. Jeśli futures S&P 500 będą rano na terytorium spadkowym, poczekać na kontynuację spadków FW20 poniżej otwarcia i zająć długą pozycję po ustanowieniu lokalnego dołka.
2. Kontrakty SP 500 są rano na terytorium wzrostowym – zająć długą pozycję kilka punktów poniżej otwarcia lub czekać na otwarcie rynku kasowego i obserwować, czy nie pojawi się cofnięcie indeksu WIG20 i dopiero wtedy kupić kontrakty po atrakcyjnych cenach.
3. Może być tak, że w poniedziałek nie będzie korelacji między FW20 a kontraktami S&P500 – u nas będą spadki, a w Ameryce odbicie (odbicie może być po zamknięciu giełd w Europie). Dlatego po zajęciu długiej pozycji należy umieścić stop loss ok 5-7 punktów poniżej minimum dnia.