Rentowność hiszpańskich obligacji wzrosła o 22 punkty do 5,93%


Dzisiaj hiszpański index Ibex spada ponad 2%, a rentowność obligacji rośnie do blisko 6%. Powodem jest ogłoszenie przez lokalne władze w Katalonii lokalnych wyborów, które mogą doprowadzić do oddzielenia się tego regionu od Hiszpanii. Katalonia jest najważniejszym ekonomicznie regionem Hiszpanii.